View facsimile
Musik für Orchester.
Heinefetter, W., Op. 13. Ouv. Macbeth f. gr. Orch. Part. 8. Mainz, Schott 3 Fl. 36 Xr.
Holstein, Frz. v., Op. 22. Ouv. Der Haideschacht. f. Orch. Part. 8. Leipzig, Br. u. Härtel 1 Rt. 15 Ngr.
Mozart, W.A., Op. 38. Sinfonie (C) [Jupiter] f. Orch. Neue Orig.-Ausg. Offenbach, André 5 Fl.
Piefke, R., Op. 27. Mit vollen Segeln. Galopp u. Op. 28. Herzenskönigin. Polka f. Orch. Frankfurt a/O., Massute 1 Rt. 10 Ngr.
Musik für Streich- und Blasinstrumente.
Depene, K., Unterhaltungen f. 3 Violinen. 2. Lief. 17½ Ngr. n. 3. Lief. 12½ Ngr. n. Neustadt, Pietsch.
Devienne, Frç., Op. 82. 6 Duos faciles p. 2 Flûtes. Nouv. Edit Offenbach, André 1 Fl. 12 Xr.
Dietz, F.W., Op. 17. Quatuor (D) p. 2 Viol., A. et Vclle. Offenbach, André 2 Fl. 30 Xr.
Dont, J., Op. 43. Duo f. 2 Violinen. Wien, Gotthard 25 Ngr.
Geppert, L., 10 Duetten f. 2 Violinen. 3 Lieferungen. Neustadt, Pietsch à 7½ Ngr. n.
Henning, K., Violinschule. 4. verb. u. verm. Aufl. Eisleben, Kuhnt 20 Ngr. n.
Heukeshoven, J., 3 leichte Duetten f. 2 Violinen. Neustadt, Pietsch 10 Ngr. n.
Kummer, Kasp., Op. 32. Trio p. Flûte, Violon et Vclle. Nouv. Edition. Offenbach, André 1 Fl. 48 Xr.
Mozart, W.A., Op. 108. Quintetto p. Clarinette, 2 Viol., A. et Vclle. Part. 8. Offenbach, André 1 Fl. 12 Xr.
Püschel, J., Elementar-Violinschule. 1. Heft. 2. Aufl. 10 Ngr. *n. 2. Heft. 22½ Ngr. *n. 3. Heft. 15 Ngr. *n. Neustadt, Pietsch.
Schalm, W., Op. 28. Die lustigen Geiger. 1 Marsch u. 8 Tänze f. 2 Violinen (1. Position). Neustadt, Pietsch 12 Ngr. n.
Schmitt, Aloys, Op. 135. 2 Trios f. 2 Viol. u. Vcllo. No. 2 (Dm.). Offenbach, André 1 Fl. 12 Xr.
Vanhall, J., 6 Duos progressifs p. 2 Violons (Cah. 3 des Duos). Nouv. Edition. Offenbach, André 1 Fl. 21 Xr.
Wichtl, G., Op. 22. Airs populairs av. Variations p. Violon. No. 10, Mutterseelen allein. No. 11, Santa Lucia. No. 12, Lang’ ist’s her. Offenbach, André à 18 Xr.
Musik für Zither.
Holler, W., Op. 23. Kompositionen u. Transcriptionen f. Zither. Heft 44, Ziehrer, Op. 111. Auersperg-Marsch; Op. 114. Giskra-Marsch. 10 Ngr. Heft 45, Mannsfeld, 6 Lieder. 15 Ngr. Heft 46, Retour d’Amour, Rêverie. Herbststräusschen, Idylle. 10 Ngr. 8. Wien, Haslinger.