View facsimile
Venzano, L., Adagio et Valzer cantabile. (Artôt-Walzer). Pesth, Rózsavölgyi u. Co. 60 Nkr.
Veszter, I., Rector uram Káposztája. Pesth, Rózsavölgyi u. Co. 50 Ngr.
Viénot, Ed., Op. 36. Brise de Syrie. Mélodie-Berceuse. Mainz, Schott 45 Xr.
Vieuxtemps, Luc., Op. 16. Capricieuse. Valse. Mainz, Schott 1 Fl. 12 Xr.
Voss, Ch. P., La Guirlande de roses. Valse élégante. Leipzig, Schuberth u. Co. 10 Ngr.
Waldmüller, F., Op. 120. L’Europe musicale. Petites Fantaisies instr. sur des Motifs d’Opéras fav. No. 9, Verdi, Un Ballo in maschera. Wien, Spina 15 Ngr.
Wollenhaupt, H.A., Op. 63. Impromptu-Polka. Leipzig, Siegel 16 Ngr.
Zedtler, A., Op. 6. Im Walde. 2 charakteristische Stücke. No. 1, Stimmung. 54 Xr. No. 2, Geschwätziges Flüstern. 36 Xr. Mainz, Schott.
– Op. 9. Aux montagnes ! Tyrolienne brillante. Ebend. 45 Xr.
– Op. 11. Maiglöckchen läutet! Salonstück. Ebend. 36 Xr.
Zöllner, Ph., Op. 5. Fantaisie brill. sur le Choeur fav. de l’Opéra Hunyadi Lászlo. Pesth, Rózsavölgyi u. Co. 1 Fl. 10 Nkr.
Ouvertüren für Pianoforte allein.
Auber, D.F.E., Ouverture de l’Opera La Circassienne, arr. p. Ch. Doppler. Pesth, Rózsavölgyi u. Co. 1 Fl.
David, Fél., Ouverture de l’Opéra comique Lalla Roukh. Mainz, Schott 54 Xr.
Tänze für Pianoforte.
Alberti, H., Flotten-Galopp. Hamburg, Cranz 5 Ngr.
Bartay, E., Op. 32. Kukoricza fosztó. Eredeti Csárdás. Pesth, Rózsavölgyi u. Co. 50 Nkr.
Berthok, S., Oesi virágszál emlék. Eredeti Csárdás. Pesth, Rózsavölgyi u. Co. 54 Nkr.
Birgfeld, W., Op. 26. Myrthen-Blüthen Walzer. Hamburg, Cranz 12½ Ngr.
Bordèse, L., L’Esprit et le Coeur. Quadrille brill. et fac. Mainz, Schott 36 Xr.
– L’Esprit et le Coeur. Valse fav. et fac. Ebend. 27 Xr.
Bunkó, G., Utolsó búcsúszó. Erediti magyar Csárdás. Pesth, Rózsavölgyi u. Co. 54 Xr.
Chalupeczky, M., 2 Mazur. Pesth, Rózsavölgyi u. Co. 30 Nkr.
Conradi, W., Eifen-Polka. Leipzig, Stoll 10 Ngr.
– Vergissmeinnicht-Walzer. Ebend. 15 Ngr.
Csillag, J., Eljen ö! Eredeti Csárdás. Pesth, Rózsavölgyi u. Co. 60 Nkr.
– Nehéz idök járnak! Eredeti Csárdás. Ebend. 60 Nkr.
Fahrbach, Ph., Op. 246. Turbinen-Walzer. Wien, Spina 15 Ngr.
– Op. 247. Wiener Tonfarben. Walzer. Ebend. 15 Ngr.
– Op. 248. Apollo-Polka française. Ebend. 7½ Ngr.
Fahrbach, Ph. (Sohn), Op. 7. Wirbel-Polka (schnell). Wien, Spina 7½ Ngr.
Faust, K., Op. 83. Dornröschen-Polka. Frankfurt a/O., Kressner 7½ Ngr.
– Op. 85. Parvenu-Quadrille. Ebend. 10 Ngr.