Hauschild, C., 2 Märsche f. 1 od. 2 Z. arr. v. Fried. Gutmann. No. 1. Hoch König Johann! Frohsinn, Defilirmarsch. No. 2. Op. 24. Auf! nach der Heimath! qu. 8. Leipzig, Forberg à 5 ngr.
Kropf, Franz, Kompositionen. Wien, (Wessely).
Heft 57. Op. 83. Erinnerung an Eisenerz, Ländler. Heft 58. Op. 84. Sophien-Klänge, Ländler. Heft 59. Zwei Lieder ohne Worte (Op. 85. Waldestraum. Op. 86. Dichtergruss) à 10 Ngr. Heft 60. Op. 87. Aus’n Waldviertl, Ländler 12 Ngr.