Benesch, Jos., Op. 30. 2tes Quartett (F) f. 2 Viol., Vla u. Vcllo. Wien (Haslinger) 1 Rt. 20 ngr. n.
Kummer, F.A., 20 instructive Duos f. 2 Vclli a. d. Werken v. Gluck u. Händel übertr. Dresden, Meser 1 Rt. 15 ngr.
Wallenreiter, Lor. Jos., Op. 25. Heitere Stücke f. 2 Viol., Vla u. Cb. (od. Vcllo.) 6 Hefte. Augsburg, Böhm à 17 ngr.