Beethoven, L. v., Op. 36. 2te Symphonie (D) f. gr. Orch. Part. 8. Mainz, Schott 2 Fl. 42 Xr n.
ВЕРНАРД (Bernard), M., Утрниля заря. Quadrille f. Orch. Part. Petersburg, Bernard 2 R.
Bruch, M., Einleitung z. Oper: Die Loreley. Part. 20 Ngr. Orch.-Stimmmen(sic) 1 Rt. 7½ Ngr. Breslau, Leuckart.
Conradi, A., Op. 59. Musikalische Reise durch Europa. Potpourri üb. bel. Volkslieder f. Orch. Berlin, B. u. Bock 3 Rt. 17½ Ngr.
Gung’l, Jos., Op. 226. Pandekten-Walzer f. Orch. Berlin, B. u. Bock 2 Rt. 17½ Ngr.
Lorenz, A., Parademarsch f. Militair-Musik. Part. Berlin, B. u. Bock 1 Rt. 2½ Ngr.
Löschhorn, A., Op. 25. La belle Amazone. Pièce caractér. p. Orch., arr. p. G. Michaelis. Berlin, B. u. Bock 2 Rt. 7½ Ngr.
Mackensen, R., Scheide-Gruss. Walzer f. Orch. Berlin, B. u. Bock 1 Rt. 22½ Ngr.
Piefke, R., Op. 24. Kobold-Polka, u. Budik, F., Op. 43. Strom abwärts. Galopp f. Orch. Frankfurt a/O., Massute 1 Rt. 10 Ngr.
– Op. 25. Krieger’s Abschied, Marsch, u. Budik, F., Op. 42. Die kleine Favoritin. Polka f. Orch. Ebend. 1 Rt. 10 Ngr.
– Geschwind-Marsch f. Militair-Musik. Part. Berlin, B. u. Bock 1 Rt 5 Ngr.
Saro. H., Op. 54. Die Gemüthliche, Polka-Mazurka, u. Apitius, K., Op. 15. Diana-Galopp f. Orch. Berlin, B. u. Bock 1 Rt. 25 Ngr.
Tanz-Album (Dresdner), enth. eine reiche Auswahl v. Original-Kompositionen bel. Tanz-Komponisten f. Orch. 3. Jahrg. 3. Heft. Potschappel, Bellmann u. Co. 25 Ngr. n.
Voigt, F.W., Defilir-Marsch üb.: Drei muntre Burschen sassen (K. preuss. Armee-Marsch No. 201), f. Militair-Musik. Part. Berlin, B. u. Bock 1 Rt.
Witzleben, J. v., Geschwind-Marsch f. Militair-Musik. Part. Berlin, B. u. Bock 1 Rt. 5 Ngr.