Gernsheim, Fr., Op. 9. Quintett (D.) f. 2 Viol., 2 Vla u. Vcllo. Bremen, Cranz 2 Rt. 20 Ngr.
Haydn, J., 6 Duette f. 2 Violinen hrsg. v. K. Witting. 1. Heft (F, A, C). 2. Heft (Es, D, B). Dresden, Witting à 16½ Ngr. n.
– Quartette f. 2 Viol., Vla u. Vcllo hrsg. v. Ferd. David. No. 10 (Op. 76 No. 2), Dm. No. 11 (Op. 76 No. 3), C. No. 12 (Op. 76 No. 4), B. Leipzig, Br. u. Härtel à 1 Rt. 5 Ngr.
Janowicz, A., Op. 4. Quatuor (D) p. 2 Viol., A. et Vclle. Petersburg, Bernard 2 Rub.
Kreutzer, R., 3 Duette (A, D, B) f. 2 Violinen, hrsg. v. K. Witting. Dresden, Witting 25½ Ngr. n.
Krommer, Fr., 3 Duette (Gm., C, A) f. 2 Viol. hrsg. v. K. Witting. Dresden, Witting 25½ Ngr. n.
Krouszévski, N., Etude caractéristique de Concert p. Violon. Leipzig, Siegel 10 Ngr.
Püschel, J., Elementar-Violinschule. 1. Heft. 2. Aufl. Grünberg, (Weiss) 10 Ngr. *n.
Rode, P., 6 Duette f. 2 Violinen hrsg. v. K. Witting. 1. Heft (Es, G, F). 21 Ngr. n. 2. Heft (Es, C, F). 25½ Ngr. n. Dresden, Witting.
Tomasini, L., 3 Duette (Es, D, G) f. 2 Viol. hrsg. v. K. Witting. Dresden, Witting 19½ Ngr. n.
Viotti, J.B., 3 Duette (Fm., C, E) f. 2 Viol. hrsg. v. K. Witting. Dresden, Witting 22½ Ngr. n.
Weiss, J., Op. 70. Ouvert. a. d. bel. Opern f. 2 Violinen bearb. 3. u. 4. Heft. Berlin, Jul. Weiss à 2 Rt. 10 Ngr.
Heft 3. No. 13, Der Maurer. No. 14, Titus. No. 15, Zauberflöte. No. 16, Cosi fan tutte. No. 17, Tancred. No. 18, Die diebische Elster. à 15 Ngr.
– 4. No. 19, Idomeneo. No. 20, Entführung aus dem Serail. No. 21, Egmont. No. 22, Fidelio. No. 23, Freischütz. No. 24, Oberon. à 15 Ngr.
Weiss, J., Op. 70. Ouvert. a. d. bel. Opern f. 1 Violine bearb. 3. u. 4. Heft. Berlin, Jul. Weiss à 1 Rt. 15 Ngr.
Heft 3. No. 13, Der Maurer. No. 14, Titus. No. 15, Zauberflöte. No. 16, Cosi fan tutte. No. 17, Tancred. No. 18, Die diebische Elster à 10 Ngr.
– 4. No. 19, Idomeneo. No. 20, Entfübrung aus dem Serail. No. 21, Egmont. No. 22, Fidelio. No. 23, Freischütz. No. 24, Oberon. à 10 Ngr.