Daase, R., Op. 184. Batty-Polka
}
f. Orch. Leipzig, Forberg 1 Rt. 10 Ngr.
– Op. 185. Renz-Galopp
Herzog, Aug., Neueste Märsche u. Ball-Tänze f. Orch. Frankfurt a/O., Massute.
Georg-Marsch u. Kirness-Polka. 1 Rt.
Hochheimer Rheinländer-Polka and Hamburger Polka-Mazurka. 1 Rt.
Labitzky, Jos., Op. 268. Musen-Gruppen-Walzer (Le Concours des Muses) f. gr. Orch. Mainz, Schott 3 Fl. 36 Xr.
– Idem f. kleines Orch. (à 8 ou 9 Parties). Ebend. 2 Fl. 24 Xr.
Michaelis, G., Op. 61. Der Sänger. Galopp
}
f. Orch. Leipzig, Forberg, 1 Rt. 10 Ngr.
– Op. 62. Elisen-Polka-Mazurka
– Op. 63. Schrumm, schrumm, Polka
}
f. Orch. Ebend. 1 Rt. 10 Ngr.
– Op. 64. Gruss aus der Ferne. Marsch
Naumann, E., Festmansch zur Eröffn. der Subscriptionsbälle im K. Opernhause zu Berlin. Orchesterstimmen. Berlin, Mendel 2 Rt.
Stasny, L., Op. 121. Potpourri sur des motifs de l’Opéra L’Africaine de Meyerbeer p. 2 Viol. A.B. 2 Clar. Fl. 2 Cors obl. et Vclle . 2 Tromp. Tromb. Timb. et Tamb. gr. ad. lib. Mainz, Schott 3 Fl. 12 Xr.
Strebinger, J., Op. 1. Defilir-Marsch u. F. Budik, Op. 22, Volksgarten-Polka f. Orch. Frankfurt a/O. Massute 1 Rt. 10 Ngr.
– Op. 9. Rosenblätter. Walzer f. Orch. Ebend. 1 Rt. 10 Ngr.
Tresckow, Th. v., Op. 16. Erinnerung an Mainz. Marsch
}
f. Orch. Berlin, Mendel 1 Rt. 20 Ngr.
– Op. 17. Editha-Polka-Mazurka
– Op. 18. Erinnerung an Magdeburg. Polka
}
f. Orch. Ebend. 1 Rt. 20 Ngr.
– Op. 19. Tony-Galopp