Musik für Orchester.

Bach, K.P.E., 4 Orchester-Sinfonien, comp. 1776. No. 1 (D)
. Leipzig, Peters.
Partitur. 8. geh. 1 Rt.
Orchesterstimmen. 1 Rt. 15 Ngr.
Brahms, Joh., Op. 11. Serenade (D) f. gr. Orch. Partitur. 8. Leipzig, Br. u. Härtel geh. 5 Rt. 15 Ngr.
– Op. 16. Serenade f. kl. Orch. (2 Fl., 2 Hob., 2 Cl., 2 Fag., 2 Hörn., Bratschen, Vclli u. Bässe). Bonn, Simrock.
Partitur. 14 Fr.
Orchesterstimmen. 18 Fr.
Maillart, A., Ouvertüre zur Oper: Das Glöckchen des Eremiten (Les Dragons de Villars), f. Orch. Berlin, B. u. Bock 2 Rt. 12½ Ngr.
Mozart, W.A., Symphonien. Orchesterstimmen. No. 10 (C). Leipzig, Br. u. Härtel 2 Rt. 15 Ngr.
Wagner, R., Ouvertüre zur Oper: Der fliegende Holländer, f. Orch. Partitur. Dresden, Meser 3 Rt. n.