Dramburg (Drawsko Pomorskie) <Poland>

Link to map