Stamora, Al.Malenitza v.

TitleOpusPublisherPlaceDate
Herzens-Botschaft f. BHaslingerWienNovember 1869.