Munsch, L.

TitleOpusPublisherPlaceDate
Marien-Quadrille. Op. 2 2Diabelli u. CoWienMai u. Juni 1850.
Schlik-Marsch zu Ehren des tapfern FeldherrnDiabelli u. CoWienMai u. Juni 1850.
Schlik-Marsch zu Ehren des tapfern Feldherrn f. Militär-MusikDiabelli u. CoWienMai u. Juni 1850.