Caroli, Carlo D.

TitleOpusPublisherPlaceDate
Austria. Marcia p. PfteVicentiniTriestSeptember 1883.
Corsa d’lnaugurazione. Herpelie-Trieste. Marcia Festiva p. PfteSchmidlTriestJuli 1887.
Excelsior. Quadriglia p. Piano sopra Motivi del Ballo de L. ManzottiSchmidl & CoTriestJuni 1897.
Stefania. Polka-Mazurka f. PfteSchmidlTriestApril 1887.